Navigeringsmeny
ESA Alueen tila ja näkymät

Alueen tila ja näkymät - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus kerää ja analysoi tietoa muun muassa työmarkkinoiden, elinkeinoelämän, infrastruktuurin ja ympäristön nykytilasta ja muutoksista sekä ennakoi tulevaa kehitystä. Tietojärjestelmiä ja analyysejä hyödynnetään ELY-keskuksen toiminnan suunnittelussa sekä maakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Etelä-Savon toimintaympäristöä kuvaavaa tietoa ja ennakointitietoa löytyy tätä sivustoa laajemmin oikealta palstalta. 

Tietoa kootaan kaikilta tehtäväaloiltamme

Osa tiedosta kootaan alueellisiin tarpeisiin, mutta pääosa kaikkien tehtäväalojen tiedosta kootaan valtakunnallisesti yhtenäisin periaattein yhteisiin tietojärjestelmiin. Oikealta palstalta löytyvät linkit ELY-keskuksen hallinnonalojen tuottamiin seuranta- ja ennakointitietoihin. Osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille tarvitsijoille ja kiinnostuneille, osaan palveluista tarvitaan käyttäjätunnus.