Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Bidrag för genomförande av programmet för effektiviserat vattenskydd - ingressi

Bidrag för genomförande av programmet för effektiviserat vattenskydd

Miljöministeriet har inlett ett program för effektiviserat vattenskydd som via olika teman i omfattande utsträckning påverkar vattenstatus. Finansiering beviljas till projekt som restaurerar vattendrag eller bidrar till ökat samarbete mellan dem som restaurerar vattendrag samt för att minska utsläppen av skadliga ämnen i vattnet i städerna.

En del av finansieringen för programmet för effektiverat vattenskydd delas ut via NTM-centralerna. Mer information om understöd som söks hos NTM-centralen finns på den här sidan. Finansiering beviljas till projekt som restaurerar vattendrag eller bidrar till ökat samarbete mellan dem som restaurerar vattendrag samt för att minska utsläppen av skadliga ämnen i vattnet i städerna. Med hjälp av den finansiering som beviljats för programmet för effektiverat vattenskydd främjas utöver hållbar vattenhushållning och planering av vattenhushållningsåtgärder på avrinningsområdesnivå.

Pågående bidragsansökningar

Kapslade applikationer

Regional information