Ärendehanterging

Elektronisk ärendehantering och blanketter:

NTM-centralernas regional ärendehanteringssidor fås fram genom att välja önskat område under rubriken Regional information. Där hittas bl.a. registraturernas kontaktuppgifter, öppettider och adresser.