Våra tjänster

Uträtta alltid ärenden i första hand via tjänsterna

Till våra tjänster hör bland annat bidrag, stöd, finansiering, tillstånd, utbildningar samt rådgivnings- och informationstjänster. Välj först din målgrupp nedan för att hitta rätt tjänst.

I anslutning till tjänsten hittar du relaterade uppgifter, anvisningar och servicekanaler (kontaktuppgifter och blanketter). När du uträttar ärenden via tjänsterna förkortas handläggningstiden för ditt ärende. Försök alltid att använda den elektroniska servicekanalen.

Muu asiointi

 • Använd den allmänna ärendeblanketten i officiella ärenden endast om du inte hittar en lämplig blankett i tjänsterna.

  Vi rekommenderar att du använder den elektroniska blanketten i stället för e-post och pappersförsändelser. E-tjänsten förkortar handläggningstiden för ditt ärende. Du får en kvittering på att försändelsen lyckats till den e-postadress du angett.

  Tillsammans med blanketten kan du skicka elektroniska dokument som bifogade filer (max 50 Mt). Om du har många bilagor kan du skicka dem i flera omgångar. Vi rekommenderar att bilagorna skickas i PDF-format.

  Endast ett ärende per blankett.

  Allmän ärendeblankett för privatpersoner (anon.ahtp.fi)

  Allmän ärendeblankett för företag, föreningar, verksamhetsutövare, kommuner och myndigheter (anon.ahtp.fi)

 • Skicka begäran om information med den elektroniska blanketten för begäran om information.

  Med den elektroniska blanketten kan du göra en begäran om information i enlighet med offentlighetslagen och begära den information och/eller handling du önskar ta del av.

  Blankett för begäran om information (asiointipalvelu.ahtp.fi)

  Ifall tjänsten för begäran om information är avgiftsbelagd, kontaktar vi dig innan informationen levereras och räkningen skickas.

 • Forskare och forskningsinstitut kan ansöka om tillstånd för att använda sekretessbelagda personregisteruppgifter om arbetskrafts- och företagstjänster till statistikföring, vetenskaplig forskning eller myndigheternas planeringsarbete.

  I ansökan ska utöver specificeringen av det begärda materialet framgå undersökningens/statistikens/utredningsuppgiftens namn samt den ansvariga instansen och dess kontaktuppgifter. Även uppgifter om hanteringen och förstöringen av materialet ska beskrivas.

  Elektronisk ansökningsblankett (asiointipalvelu.ahtp.fi)

 • Trafikens kundservice

  • Responskanalen (palautevayla.fi) (Sök information, ge respons, fråga om råd)
  • Telefontjänst 0295 020 600  må–fr kl. 9–15 (lna/msa)
  • Chatservice kundrådgivare på plats må–fre kl. 9–15 (däremellan virtuell rådgivare)
  • Sähköposti liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
  • Vägtrafikantlinjen 0200 2100 Anmälningar om problem som äventyrar trafiken på vägnätet (24 h, lna/msa)

  Kundtjänst för miljöfrågor

  • Telefontjänst 0295 020 900 må–fr kl. 9–16 (lna/msa)
  • E-post kundservice.miljo@ntm-centralen.fi eller kundservice.miljo@rfv.fi
  • Chatservice www.miljo.fi-, vatten.fi- webbplatser samt NMT-centralens hemsida må–fre kl. 12–15

  Vindkraftsrådgivning 0295 023 044

  FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 500

  Företagarens Ekonomihjälp 0295 024 880

  Finansiering av små och medelstora företag 0295 024 800 må-fr kl. 9.00-15.00

  OBS! Telefontjänst är öppet 11.-15.7.2022 och 25.7-29.7.2022 kl. 9.00 - 12.00 och kl. 13.00 - 15.00

  TE-tjänster: allmän rådgivning för personkunder 0295 025 510

  Samtalen kostar den normala telefonkostnaden (lna/mta).

 • Kontaktuppgifter för de regionala NTM-centralerna

  Samtalen kostar den normala telefonkostnaden (lna/mta).

  E-postadresser

  E-postadresser skrivs: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

  Sök kontaktuppgifter till experter

  Kontakttaganden i de flesta ärenden och tjänster besvaras av kundservicecentralerna; de kan alltid nås under tjänstetid. Du kan också kontakta oss via telefonväxeln. I NTM-centralernas expertsökning kan du söka kontaktuppgifter med ämnesord eller tjänst.

  NMT-centralernas sök expert