Navigeringsmeny

Yrityksen kehittäminen - asiantuntijapalvelut - ingressi sv

Experttjänster

Syftet med experttjänsterna är att främja små och medelstora företags tillväxt och expandering på såväl den inhemska som den internationella marknaden. Principen för utvecklingstjänsterna som genomförs under ledning av en utomstående expert är att företaget får den handledning och det stöd som behövs i olika skeden av verksamheten.


Regional information


Uppdaterad: 20.12.2022