Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Yritystukien osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2016 (Satakunnan ELY-keskus)

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM) yritystukia haettiin huhtikuun loppuun mennessä ELY-keskukselta 24 hankkeeseen. Näistä 20 kpl on yritysten kehittämisavustushakemuksia, joissa haettu tuki on yhteensä 7,278 milj.euroa. Haettu tukimäärä on poikkeuksellisen suuri johtuen muutamasta kooltaan mittavasta, vireillä olevasta hankkeesta. Energiatukea on haettu kolmeen hankkeeseen ja yksi hanke on yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushakemus. TEM:n hallinnonalan yritystukeen on kuluvana vuonna käytettävissä määrärahoja yhteensä 5,685 milj.euroa, josta 1,398 milj.euroa on kansallista rahoitusta ja loppu 4,287 milj.euroa EU-osarahoitteista. ELY-keskuksen käsittelyssä oli toukokuun alussa 21 tukihakemusta.


Tukipäätösten tekeminen aloitettiin maaliskuussa valtioneuvoston osoitettua määrärahat ELY-keskuksille. Huhtikuun loppuun mennessä myönteisen tukipäätöksen on saanut kuusi yritystä. Kaikki myönnetyt avustukset ovat yrityksen kehittämisavustuksia. Tukea on myönnetty kansallisista varoista 174 940 euroa ja Euroopan aluekehitysrahasto-varoista 116 970 euroa. Yhteensä TEM:n hallinnonalan yritystukea on myönnetty vuoden ensimmäisellä kolmanneksella siten 291 910 euroa. Energiatukea on saanut neljä hanketta yhteensä 232 600 euroa.


Vuonna 2015 TEM:n hallinnonalan yritystukea (yrityksen kehittämisavustukset sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustukset) myönnettiin Satakuntaan 7,196 milj.euroa 65 hankkeeseen. Rahoitusta haettiin edellisvuonna 9,3 milj.euroa 74 hankkeeseen.


Regional information