Navigeringsmeny

Regional information

Yritysten rahoituskysyntä vuonna 2019 oli edellisvuotta vilkkaampaa (Etelä-Pohjanmaa)

ELY-keskus myönsi viime vuonna yrityksen kehittämisavustusta Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksille reilut 3,5 milj. euroa. Kaikkiaan kuluvalla EU-ohjelmakaudella (1.7.2014 lähtien) on kehittämisavustusta myönnetty maakunnan pk-yrityksille yhteensä yli 15 milj. euroa.

Eteläpohjalaisten pk-yritysten rahoituskysyntä oli vuonna 2019 edellisvuotta vilkkaampaa. Yli puolet (55 %) myönnetystä rahoituksesta käytettiin erilaisiin kehittämistoimiin, esimerkiksi uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen sekä kansainvälistymisvalmiuksien, liiketoimintaosaamisen ja johtamisen kehittämiseen. Rahoituksesta 33 % kohdistui yritysten kansainvälistymiseen, kuten uusien vientimarkkinoiden kartoituksiin, kansainvälisille messuille osallistumiseen ja yrityksen kansainvälistymisvalmiuksia kehittävän henkilön palkkaamiseen. Investointien rahoittamisen pääpaino oli uudessa energia- ja materiaalitehokkaammassa tuotantoteknologiassa. Selkeästi yli puolet myönnetystä rahoituksesta suuntautui teknologiateollisuuteen. Rahoituksen vaikutuksena on syntymässä yrityksiin 162 uutta työpaikkaa, 41 milj. euron liikevaihdon lisäys ja 17 milj. euron kasvu vientiin. Läpileikkaavana teemana hankkeiden rahoittamisessa on EU-ohjelman vähähiilisen talouden edistäminen.

Pk-yritysten toiminnan uudistaminen, kasvu ja kansainvälistyminen ovat edelleen ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustuksen tärkeimpiä tavoitteita.

Työ-ja elinkeinoministeriön yrityksen kehittämisavustuksiin käytetään Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta. ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustus on osa kansallista TeamFinland –verkoston palvelua.

Rahoitusta vuonna 2019 saaneet yritykset listattuna (pdf)

ELY-keskus/Etelä-Pohjanmaa/yrityksen kehittämisavustus

Lisätietoa antavat:

Rahoitusasiantuntijat

Leena Foudila, leena.foudila@ely-keskus, puh 0295 027 545
Hilkka Huhtamäki, hilkka.huhtamaki@ely-keskus.fi, puh 0295 027 557

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)