Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Utvecklingstjänster för företag är en del av NTM-centralernas webbsidor

De webbsidor för utvecklingstjänster för företag som NTM-centralerna erbjuder är nu en del av webbplatsen ely-keskus.fi Den tidigare adressen www.yritystenkehittamispalvelut.fi leder direkt till de nya webbsidorna.

Företagsutvecklingstjänsterna är tjänster skapade för SMF-företagens behov som utvecklats under ledning av arbets- och näringsministeriet. Genom tjänsterna stöds företagens förnyelse, tillväxt, utveckling, sysselsättning samt kommersialisering av innovationer. Genom tjänsterna hjälper man också SMF-företag att förbereda sig inför omställningar och omvälvningar som beror på verksamhetsmiljön eller interna faktorer inom företaget.


Regional information