Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Yritysrahoituslinjaukset päivitetty (Uudenmaan ELY-keskus)

Etelä-Suomen yritysrahoituslinjaukset on päivitetty ja ne löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta. Linjausten päivitykselle oli tarvetta, koska Etelä-Suomen alueella ei ole enää aikaisemmassa linjauksessa mainittuja äkillisiä rakennemuutos- eikä erityistukialueita. Merkittävin vaikutus tällä on Uudenmaan alueelle – kehittämisavustusta ei enää myönnetä Uudenmaan alueella toteutettaviin investointi- eikä tuotekehityshankkeisiin. Tarkemmat maakunnittaiset linjaukset avustuksen myöntämiseen ja ELY-keskuksen yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät rahoituslinjauksista.


Regional information