Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Yrityshautomotoiminta ja eri toimijoiden yhteistyö kampuksella saivat Tekesiltä kiitosta (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Lappeenrannan seudun eri toimijoiden tiivis yhteistyö alueen yrittäjyyden edistämisessä ilahdutti Tekesin pääjohtaja Pekka Soinia ja Tekesissä pk-yritysten rahoitusohjelmista vastaavaa johtaja Reijo Kangasta.

Soini ja Kangas saivat Lappeenrannan vierailullaan tietopaketin siitä, miten Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Saimaan ammattikorkeakoulu, opiskelijat, yrittäjät, Technopolis, Lappeenrannan kaupunki, kehitysyhtiö Wirma sekä Imatran kehitysyhtiö Kehy tekevät yhteistyötä yritystoiminnan kehittämiseksi.

StartUpMill nimellä toimii nyt Technopoliksen suojissa oleva yhteisöllinen, erittäin matalan kynnyksen yritystila. Aivan alussa oleva yrittäjä voi neuvotella sponsoriapua tilan vuokrakustannuksiin Etelä-Karjalan Yrittäjiltä ja Etelä-Karjalan Osuuspankilta sekä Technopolis Oy:ltä.

Yritystilan toimintaa tukee samalla StartUpMill nimellä jo aiemmin käynnistynyt aloittavien yrittäjien sparraus- ja neuvontahanke. Hankkeessa toimijoina ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenrannan seudun kehitysyhtiö Wirma ja Imatran alueen kehitysyhtiö Kehy.

Jo kuusi yritystä, runsaat 30 työntekijää

Toiminta yritystilassa alkoi aivan äskettäin, mutta tilassa työskentelee jo kuusi, lähinnä ict-alan yritystä ja reilut 30 työntekijää. Hautomotilasta Technopolikselle aloitteen tehneet yritykset Nasta Technologies, Octo3 ja Seepia Games esittelivät Soinille yritystensä toimintaa ja yhteisöllisen tilan tuomia etuja.

Nasta Technologies yrityksen perustaja Samuli Hiltunen totesi, että uudet yrittäjät tarvitsevat alkuun päästäkseen matalan kynnyksen paikkoja, joissa neuvonta ja vertaistuki ovat lähellä. Lisäksi paikka on hyvä, koska samalla kampuksella toimii sekä yliopisto että ammattikorkeakoulu ja alueella on innokas ja aktiivinen opiskelijayrittäjyyttä edistävä yhteisö Lutes.


Jani Tietäväinen, Seepiagames, Lauri Haiko, Wirma ja Samuli Hiltunen,
Nasta Technologies esittelivät pääjohtaja Pekka Soinille uuden yrityshautomotilan toimintaa.

Tavoitteena on ollut avoin ja innovatiivinen tila, jossa yritykset oppivat toinen toisiltaan ja löytävät yhteistyömahdollisuuksia eivätkä tunne jääneensä yksin pakertamaan ongelmiensa parissa.

− Näiden hankkeiden toiminta-ajatus ja tavoitteet käyvät hyvin yksiin Tekesin tavoitteiden kanssa. Tällaista toimintaa Suomessa tarvitaan, kertoi Soini.

Soini myös rohkaisi yrittäjiä ottamaan rahoitusasioissa yhteyttä Tekesiin. Innovatiivisille, nuorille osaamispohjaisille ja kansainvälistyville yrityksille on tukea saatavissa.

Tutkijoita pk-yrityksiin -pilottia suunnitellaan

Kannustavia ja rohkaisevia viestejä oli Soinilla myös yliopiston ja Lappeenrannan kaupungin suuntaan. Keskusteluissa yliopiston kanssa pohdittiin, miten tutkijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä ja kanssakäymistä helpotettaisiin edelleen. Todettiin, että pk-yritysten kanssa yliopiston on vaikea lähteä yhteistyöhön, haasteet johtuvat yleensä ensisijaisesti tarvittavien resurssien eroista, tutkimukseen tarvitaan enemmän kuin pienellä yrityksellä on siihen laittaa.

Yliopiston, Tekesin ja ELY-keskuksen asiantuntijat päätyivät selvittämään pariakin erilaista mallia, joilla tutkimustietoa voisi paremmin saada pk-yrityksiin hyödynnettäväksi.


Tekesin pääjohtaja Soini (pöydän päässä vasemmalla), johtaja Kangas (Soinin vieressä) ja
Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva (pöydän päässä oikealla) keskustelivat
yliopiston,
ELY-keskuksen sekä Wirman, Etelä-Karjalan yrittäjien ja opiskelijoiden yrittäjäyhteisö Lutesin edustajien kanssa Skinnarilan kampusalueen vahvuuksista.

Tekesin johtajat tapasivat myös Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan, joka kertoi kaupungin tavoitteista tukea yrittäjyyttä, elinkeinorakenteen uudistumista ja osaamiseen perustuvaa yritystoimintaa. Siksi kaupunki on mukana myös kampusalueen yrityshautomotoiminnan ja yrittäjyyttä tukevien toimintojen edistämisessä etenkin Wirma kehitysyhtiön kautta. Jarva toi esiin myös kaupungin halun olla mukana edistämässä uusien innovaatioiden, usein yliopistolla syntyneitten, käyttöönottoa.

Jarva mainitsi esimerkiksi uuden pumppaamon, jolla Pien-Saimaan vesien tilaa kohennetaan LUT:n innovaation avulla. Lisäksi kaupungin jätevesien purkupaikka ja -tapa on vielä ratkaisematta ja siihenkin on pohdittu LUT.n kanssa yhteistyössä uusia tekniikoita käyttöön.

− Me olemme Tekesissä erittäin kiinnostuneita rahoittamaan sellaisia pilotteja, jotka hyödyntävät uusia innovaatioita, Soini totesi.

Soini ja Kangas vierailivat Lappeenrannassa 12.8.

teksti ja kuvat: Heli Huhtanen


Regional information