Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Företagare - ansök om utbetalning av det återstående beloppet av NTM-centralens coronastöd inom den tid som anges i beslutet

Företag som fått NTM-centralens coronastöd för lägesanalys eller utvecklingsåtgärder ska ansöka om utbetalning av det återstående understödet med en separat ansökan och samtidigt rapportera vilka resultat det beviljade understödet har gett. Fram till den 2 juni har 7 532 slutbetalningar slutförts helt för lägesanalysernas del och beslut om utvecklingsåtgärder för 30 företag (= högst 70 procent betalats i förskott samt sista posten).

Slutrapport med ansökan om utbetalning

I ansökan om utbetalning av sista posten för understöd som beviljats för lägesanalys ska resultatet av lägesanalysen beskrivas, dvs. hur den har påverkat företagets verksamhet och hurdana planer företaget har för att fortsätta verksamheten. Eftersom en lägesanalys grundar sig på kalkylerade kostnader behöver ansökan om utbetalning inte innehålla kostnader som uppkommit.

I slutrapporten för ansökan om utbetalning av den sista posten för understöd för utvecklingsåtgärder ska man utreda vilka åtgärder som har vidtagits inom projektet och jämföra de vidtagna åtgärderna med den plan som godkänts i beslutet. Även i slutrapporten för utvecklingsåtgärder ska man beskriva hur utvecklingsåtgärderna påverkat företagets verksamhet och hur företagets verksamhet fortsätter. I slutrapporten ska man också presentera de faktiska kostnaderna för utvecklingsprojektet. Man ska dessutom alltid bifoga ett utdrag ur projektets bokföring till ansökan om utbetalning för att klargöra vilka utgifter man föreslår att understödet ska täcka.

Ansökningar om utbetalning behandlas i den ordning de kommit in

När du har skickat ansökan via e-tjänsten får du en bekräftelse på sidan Utbetalningar, och när ansökan har registrerats får du ett meddelande om att ansökan har inkommit.

Behandlingstiden beror på antalet ansökningar om utbetalning som kommit in. NTM-centralens beslut om ansökan om utbetalning skickas elektroniskt till den sökande via e-tjänsten.

Det lönar sig att läsa anvisningarna innan du fyller i ansökan om utbetalning.