Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Miljökonsten binder vägen vid landskapet

I Finland finns många vägkonstobjekt. För dem som rör sig på vägarna är vägkonstverken en del av landskapet. Innehållet som man upplever och de kulturella betydelserna är viktiga delar i många miljökonstverk. I många verk förändras miljöns traditionella karaktär och begreppsinnehåll med hjälp av konstverket genom att ge människorna nya impulser.

Med konstens medel kan man i olika vägmiljöer skapa landskapsrum som framhäver betydelsefulla terrängformationer och försöker skapa en lokalkänsla eller betona områdets speciella drag samt indelar vägen i avsnitt. Till exempel rondeller som placeras vid tätortens portar kommunicerar om ändringen i vägens karaktär, men deras mittparti kan också fungera som en scen för konsten och samtidigt till och med vara en lokal sevärdhet. Miljökonsten ses också ofta vara en del av områdets image och stärka dess identitet. Utöver det egentliga konstverket kan också dess namn vara talande.

Många objekt har skapats genom olika planeringstävlingar. Miljökonstverken kan vara finansierade av NTM-centralen, men till en stor del har finansiering fåtts av kommunerna och ibland också från privata källor. 

Det finns dock vissa specialvillkor för miljökonsten som sammanhänger mest med trafiksäkerheten. Realiseringen ska vara en klar helhet som kan tolkas på en relativt kort tid. Från en bil i rörelse kan ett konstverk ses endast några sekunder. Dessutom får verket inte skymma sikten eller utgöra en kollisionsrisk. Ljusen och färgsättningen ska vara sådana att de inte skapar ett falskt intryck av trafikdirigering. Också specialtransportrutterna kan ställa sina egna krav på placeringen av ett verk.

Vi presenterar vackra objekt under sommaren i vår tweetserie, som förflyttar sig från södra Finland norrut. Följ alltså @ELYkeskus hashtagg #ympäristötaide.


Regional information