Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Ympäristöön liittyviä valtionavustuksia haettavana (Hämeen ELY-keskus)

Ympäristöministeriö on ilmoittanut haettavaksi hallinnonalansa vuoden 2014 harkinnanvaraiset valtionavustukset. Hakuaika päättyy 31.11.2013.

ELY-keskukset myöntävät avustuksia

  • rakennusperinnön hoitoon (hakuaika päättyy jo 31.10.2013)
  • saariston ympäristönhoitoon
  • tunturialueiden jätehuoltoon
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen
  • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan.

Lisätiedot ympäristöministeriön verkkosivulta.

ELY-keskuksista on lisäksi haettavana 30.11.2013 mennessä MMM:n ja YM:n yhdessä haettavaksi julistamat vesihuoltoavustukset, ks.  ministeriöiden ilmoitus.


Regional information