Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Miljöministeriet ber om synpunkter i anslutning till beredningen av myrskyddsprogrammet 

Miljöministeriet ber om synpunkter på det material som hänför sig till beredningen av ett kompletteringsprogram för skydd av myrar. Kommentarerna kan gälla utgångspunkterna för, syftena med och arbetsplanen för programmet inför beredningen av själva programmet och miljöbedömningen av det.

Parallellt med kommentarerna till det officiella beredningsmaterialet önskar miljöministeriet också att allmänheten via webbtjänsten Dinasikt.fi bidrar med synpunkter och nya idéer kring hur myrnaturen kunde tryggas och rekreationsanvändningen utvecklas. Det är möjligt att delta i diskussionen fram till den 13 februari 2013.

Åsikter om det material som hänför sig till beredningen av kompletteringsprogrammet för skydd av myrar ska sändas till miljöministeriets registratorskontor senast den 1 mars 2013.

Läs mera:

 


Regional information