Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Miljöministeriet genomför stresstest för gruvor 

Frivilliga stresstest för gruvor genomförs i form av en enkät som den 15 maj sändes ut till vissa gruvor. I testen utreds det hur gruvorna klarar av situationer som orsakar exceptionell belastning och som kan ha miljökonsekvenser för områden utanför gruvan. Testningen styrs av miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Resultaten av stresstesten blir klara i november 2013.

Avsikten är att med hjälp av testen identifiera förfaringssätt och metoder som medför risk för miljöskador samt att utveckla riskhanteringen. Testresultaten kan vara till nytta för såväl verksamhetsutövare som tillstånds- och tillsynsmyndigheter, ministerier och sakkunniginrättningar.

Läs mera:


Regional information