Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Understöd för miljöfostran kan nu beviljas också för regionala projekt

"Agera lokalt – tänk globalt." I höst blir det lättare att förverkliga dessa bevingade ord, då även regionalt betydelsefulla projekt för miljöfostran kan ansöka om och beviljas miljöministeriets statsunderstöd beroende på prövning. Hittills har dessa understöd endast riktats till projekt med riksomfattande betydelse.

Det är allmänt erkänt att arbete för miljöfostran har en stor betydelse för skapande av hållbart välstånd, men det har varit svårt att hitta till och med liten finansiering i synnerhet för lokal och regional verksamhet, berättar utvecklingschef Anna-Liisa Kiiskinen från Mellersta Finlands NTM-central. Kiiskinen uppmuntrar regionala aktörer att ansöka om understöd.

– Naturligtvis vet vi inte i förväg antalet och kvaliteten på de ansökningar som vi kommer att ta emot, men i år strävar vi efter att bevilja finansiering till åtminstone några regionala projekt, berättar Kiiskinen. – Ett bra projekt kunde till exempel vara att starta en regional samarbetsgrupp i ett område som ännu inte har en sådan grupp.

Verksamheten som finansieras ska uttryckligen ske i projektform. I ett bra projekt passar initiativtagarens kompetens samt de valda målgrupperna och metoderna ihop. Dessutom sker samarbetet med rätta instanser med tanke på ärendet, och schemat och budgeten är realistiska. Privatpersoner och statens institutioner kan inte beviljas understöd, men bland annat föreningar, kommuner, läroanstalter och företag är lämpliga sökande.

Läs mera:


Regional information