Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Ympäristökasvatuksen työryhmä ehdottaa suunnitelmaa kestävän kehityksen kasvatuksesta

Työryhmä ehdottaa, että Suomen tulisi laatia kansallinen suunnitelma kestävän kehityksen koulutuksen ja kasvatuksen edistämiseksi. Ehtodusta perustellaan alan kansainvälisellä kehityksellä ja kansallisten strategioiden vanhentumisella.

Suunnitelma tulisi laatia laajassa yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa, sillä niin keskus-, alue- kuin paikallishallinnolla kuin kolmannen ja yksityiselläkin sektorilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen koulutuksen edistämisessä.

Ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman ympäristökasvatuksen ja –tietoisuuden työryhmän raportti on luovutettiin ministereille 16.4.2015.

Lue lisää:

 

 


Regional information