Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Ympäristöhallinnon avoin tieto nyt yhdestä osoitteesta (Pirkanmaan ELY-keskus)

Suomen ympäristökeskus on koonnut kaikki avoimeen tietoon liittyvät palvelut yhteen osoitteeseen: www.syke.fi/avointieto. Uusi palvelu korvaa vuonna 2008 avatun OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelun.

Palvelu sisältää sekä avointa dataa että jalostettuja tietotuotteita. Sieltä löytyy niin paikkatieto- ja satelliittihavaintoaineistoja kuin ympäristötietojärjestelmiin tallennettuja tietoja. Aineistoja voi hyödyntää ottamalla käyttöön rajapintapalveluita, lataamalla dataa sekä käyttämällä palvelussa olevia sovelluksia.

SYKEn tietojen käytön helpottaminen on osa valtionhallinnon pyrkimystä lisätä hallinnon tuottaman tietopääoman arvoa, luoda mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle ja tutkimukselle, paremmalle päätöksenteolle, tehokkaammalle ja läpinäkyvämmälle hallinnolle sekä paremmille palveluille kansalaisille. Avoin julkinen data on julkisen organisaation tuottamaa tai hallinnoimaa tietoa, joka on konekielisessä muodossa ja maksutta kenen tahansa käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa sekä yksityisiin että kaupallisiin tarkoituksiin.

Uuteen Avoin tieto -palveluun tuottavat tietoa pääasiassa valtion ympäristöhallinnon virastot, erityisesti Suomen ympäristökeskus SYKE ja alueelliset ELY-keskukset.


Regional information