Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Betjäningen i miljöfrågor förbättras vid närings-, trafik- och miljöcentralerna 

Det nya riksomfattande Kundservicecentret för miljöfrågor inledde sin verksamhet i början av mars. Centret betjänar kunder i ärenden som gäller övervakning av vattenlagen och vattentjänster samt ger allmän rådgivning i miljöärenden under 2013. Målet är att servicen utvidgas även till andra miljöärenden som sköts av närings-, trafik- och miljöcentralerna från 2014.

– Centret ger rådgivning till medborgare, företag och samfund på finska och svenska per telefon och via e-post. Vi svarar på frågor om t.ex. muddring av stränder eller byggen av bryggor, berättar kundservicechef och centeransvarig Sirkka Lahtinen från ELY-centralen i Birkaland.

Enhetlig service på nationell nivå

Tack vare kundservicecentret får kunderna i fortsättningen högklassig information som är enhetlig på nationell nivå från ett och samma ställe. Yrkeskunniga personer inom kundservice svarar på frågor med ELY-centralernas sakkunniga till stöd, och idén är att en kund behöver ta kontakt endast en gång. Våra samarbetspartners kan fortfarande ringa anställda som sköter miljöärenden vid ELY-centralen via växeln.

Ytterligare information

  • Projektchef för Kundservice via flera kanaler vid miljöförvaltningen (Ympäristöhallinnon monikanavainen asiakaspalvelu) Eeva-Riitta Puomio, miljöministeriet, tfn 040 532 8791, fornamn.efternamn(at)miljo.fi
  • kundservicechef Sirkka Lahtinen, ELY-centralen i Birkaland, tfn 0295 036 256, fornamn.efternamn(at)ely-centralen.fi

Ta kontakt

  • Kundservicen för miljöfrågor
    0295 020 901 kundservice (må–fre 9–16)
    e-post: kundservice.miljo(at)ely-centralen.fi
    Samtalspriserna från en fast telefonanslutning är samma som lokalnätsavgiften (lna) och från en mobiltelefon samma som mobiltelefonavgiften (mta).

Regional information