Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Webbtjänsten miljo.fi har förnyats

Miljöförvaltningens förnyade webbtjänst miljo.fi har nu publicerats. Precis som tidigare ger webbtjänsten information om olika miljöfrågor, men strukturen har ändrats och innehållet utvecklats. Den nya miljo.fi innehåller den tidigare tjänstens mest efterfrågade och viktigaste innehåll i en mer lättanvänd form.

En del av innehållet är fortfarande under uppbyggnad. Webbtjänstens innehåll kompletteras under hösten. Exempelvis de engelskspråkiga sidorna publiceras först senare.

Jämfört med den gamla miljo.fi-webbtjänsten finns informationen från närings-, trafik- och miljöcentralerna nu på en ny plats. I den nya tjänsten finns ingen meny för regional miljöinformation. Läsaren får först allmän information om ett visst ämne och kan därefter välja eventuell kompletterande regional information via menyn "Regional information, välj NTM-central" (se t.ex. Finlands Natura 2000-områden).

Innehållet i miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst sammanställs även i fortsättningen av miljöministeriet, Finlands miljöcentral, närings-, trafik och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken.

Välkommen till:


Regional information