Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Miljöersättning, nationella åkerstöd och ersättning för djurens välbefinnande betalas ut i november

 

I november betalar Livsmedelsverket ut förskotten på de miljöersättningar och ersättningar för djurens välbefinnande samt de nationella åkerstöden som gårdarna ansökte om våren 2022. På basis av förbindelser och avtal betalas det ut totalt cirka 200 miljoner euro i miljöersättning. Den sammanlagda summan av förskott på ersättningarna för djurens välbefinnande som betalas till gårdar med djur är cirka 38 miljoner euro.  I nationella åkerstöd betalas totalt cirka 19,5 miljoner euro till gårdarna.

Livsmedelsverket informerar om december månads utbetalningsdagar när de har säkerställts.

Jordbrukarna får in summorna på kontot från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialet. I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera vilka belopp som har betalats ut till den egna gården.

Läs mer