Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

YM: Valtio ja Oulun seutu sopivat alueen kehittämistoimista (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö tiedottavat

Oulun seudun kunnat ja valtio ovat solmineet 5. huhtikuuta maankäytön, liikenteen, asumisen, palvelujen ja elinkeinojen (MALPE) aiesopimuksen vuosille 2013–2015. Tavoitteena on turvata palvelujen saavutettavuus ja vahvistaa seudun elinvoimaisuutta sekä eheyttää yhdyskuntarakennetta yhteisen maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmien suunnittelun avulla.

Sopimuksen allekirjoittivat asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru, liikenneministeri Merja Kyllönen ja seitsemän Oulun seudun kuntaa: Hailuoto, Kempele, Limanka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Lisäksi mukana ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.


Regional information