Navigeringsmeny

Regional information

Förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken har fungerat normalt trots coronaviruset – serviceproducenterna och NTM-centralen följer hälsomyndigheternas anvisningar (Egentliga Finland, Nyland, Sydöstra Finland, Norra Österbotten)

NTM-centralen i Egentliga Finland informerade i mars om coronaviruslägets eventuella inverkan på förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken. Trots den snabba utvecklingen av pandemiläget har trafikförbindelserna fungerat normalt. På fartygen har man vidtagit flera olika åtgärder för att dämpa spridningen av coronaviruset. Passagerarna ombeds följa och iaktta hälsomyndigheternas gällande anvisningar och de anvisningar som ges av fartygsbesättningen.

NTM-centralen i Egentliga Finland informerade 13.3.2020 om coronaviruslägets eventuella inverkan på förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken. Trots den snabba utvecklingen av pandemiläget har trafikförbindelserna fungerat normalt.

Städningen på fartygen har effektiviserats, restaurang- och kafétjänsterna har varit avbrutna och bland annat har umgänget mellan passagerare och personal minskats. Med hjälp av åtgärderna har man försökt dämpa spridningen av coronaviruset och på så sätt trygga en kontinuerlig trafik. Verksamheten ändras i enlighet med myndigheternas gällande anvisningar.

Anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd gett för kollektivtrafiken kan också iakttas i tillämpliga delar på förbindelsefartygen:

  • Den viktigaste skyddsåtgärden är att inte resa sjuk. Inte heller personalen kommer på jobb om de är sjuka eller uppvisar symtom.
  • Vi håller avstånd och avstår från fysisk kontakt i den omfattning som fortskaffningsmedlets art tillåter. Detta gäller både personal och passagerare.
  • Vi betonar god host- och nyshygien
  • Vi sköter handhygienen

När resor planeras och på resan ska gällande anvisningar från hälsomyndigheterna följas.

Mer information: NTM-centralen i Egentliga Finland

- Förbindelsefartygstrafik: sakkunnig inom skärgårdstrafik Jari Nieminen, förnamn.efternamn@ntm-centralen.fi

- Landsvägsfärjetrafik: vägingenjör Tapani Jaakkola, förnamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)