Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Yhteistyöllä kohti uutta maaseuturahaston ohjelmakautta (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutuohjelman työntekijät ja maakunnan kolmen Leader-ryhmän puheenjohtajat ja työntekijät kokoontuivat yhdessä pohtimaan tulevan uuden maaseuturahasto-ohjelmakauden askelmerkkejä. Tapaamisen tavoitteena oli vahvistaa tulevalla ohjelmakaudella keskinäistä kumppanuutta asiakkaiden parhaaksi sekä lisätä vuorovaikutusta.  Pohjois-Savossa toimii kolme alueellista Leader-ryhmää Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry, Ylä-Savon Veturi ja Kehittämisyhdistys Kalakukko ry.

Hyviä ja vaikuttavia hankkeita tarvitaan. Pohjoissavolaisen maaseudun elinvoimaisuuden kehittämiseen on Pohjois-Savon ELY-keskuksella käytettävissä ohjelmakaudella 2014-2020 EU:n maaseuturahaston yritys- ja hanketukea yhteensä 42 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi maatilojen kehittämistä tuetaan maatilojen investointituella ja aloitustuella sekä erityisympäristötukien kautta.

Yhteisen päivän aikana todettiin, että tahtotila kehittää elinvoimaista ja kehittyvää maaseutua on yhteinen. Kaikkien kolmen toiminnanjohtajan mielestä on tärkeä panostaa, miten kirkonkylät pysyvät elinvoimaisina ja kuinka lähipalvelujen saatavuus turvataan maaseudulla myös jatkossa. Myös saavutettavuus ja liikennepalvelujen järjestäminen haja-asutusseudulta palvelujen luo on merkittävä asia. Koettiin, että nuoret ovat elinehto vireälle maaseudulle, joten yrittäjyyden ja elinkeinojen tukeminen on tärkeää. 

Maaseutuohjelman hankehaku ei ole vielä avautunut, koska komissio ei ole vielä hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020. Hyväksymistä odotetaan marras-joulukuussa. Sen jälkeen maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy Leader-ryhmät. Tämän jälkeen itse ohjelman toimeenpano lähtee asteittain liikkeelle.

Yhdessä maaseutua kehittämässä

Leader-ryhmät toimivat vahvasti paikallisesti. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää alueen maaseudun elinvoimaisuutta sekä kehittää asumisen ja toimeentulon edellytyksiä. Ryhmät tarjoavat maaseudun yhdistyksille ja yrityksille sekä neuvontaa että rahoitusta toiminnan kehittämiseen. Ne aktivoivat, neuvovat ja ovat verkottamassa kylien asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä sekä jalostamassa heidän ideoitaan rahoituskelpoisiksi hankkeiksi.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimintaryhmäkoordinaattori Tuulikki Vesterinen kertoo, että maakunnan Leader-ryhmien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. -Leaderin kautta rahoitetaan paikallisia hankkeita sekä alkavia tai pieniä yrityksiä. ELY-keskuksen kautta rahoitetaan maakunnallisia, tai vähintään seutukunnan kattavia hankkeita sekä suurempia pk-yrityksiä, Vesterinen kertoo. -Yhteistyötä tehdään myös hakemus- ja päätöskäsittelyssä. Leader-ryhmät ottavat hakemukset vastaan ja päättävät itsenäisesti rahoituksensa kohdentamisesta. Viralliset päätökset tehdään kuitenkin ELY-keskuksessa, Vesterinen täsmentää.

Lisätietoja maaseutuohjelmasta verkkosivuilta www.maaseutu.fi

 

 

 

 

 

Kuvassa (oik. tj. Sanna Kauvosaari (Mansikka), tj. Maria Hartikainen (Ylä-Savon Veturi), tj. Jaana Paananen (Kalakukko), toimintaryhmäkoordinaattori Tuulikki Vesterinen ja ylitarkastaja Teuvo Markkanen. Pöydän ympärillä on ELY-keskuksen maaseuturahaston maksajia ja Leader-ryhmien työntekijöitä.


Regional information