Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Idéer för nya sätt att återvinna kommunalt avfall efterlyses

Återvinningsgraden för kommunalt avfall har i Finland länge legat på lite över 30 procent. I regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering uppställs målet att höja återvinningsgraden till 50 procent.  Miljöministeriet har reserverat omkring en halv miljon euro för försöksprojekt för att hitta nya utvecklingsidéer så att målet ska kunna uppnås. En öppen idéefterlysning för projekt för återvinning av kommunalt avfall ordnas den 1 september – 3 oktober.

I projektutlysningen vill man framför allt få fram nya verksamhetssätt som kan höja återvinningsgraden för kommunalt avfall liksom även regionala projekthelheter där olika aktörer tillsammans kan höja återvinningsgraden för kommunalt avfall i regionen.

Läs mer:


Regional information