Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Yhdessä uudistumalla elinvoimaa
(Kaakkois-Suomi)


​​​​​Sitran esittämä kolmikanta malli Luovien alojen koulutuksessa.Kaakkois-Suomen luovien alojen Osaamisen aika, 2. foorumi 9.2.2022


Yli 100 ilmoittautunutta, joista yli puolet läsnä (66), kokoontuivat pohtimaan miten tukea luovien alojen yrittäjiä ja toisaalta verkostoitua ja saada synergiahyötyä. Toinen työpaja eteni niin, että ensin oli tiivis paketti valmisteltuja puheenvuoroja ja sitten yhteistä pohdintaa. Tästä saadaan hyvä pohja kolmanteen seminaariin.

Startti Sitrasta

Osaamisen aika -foorumin avaussanat sanoi vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula Sitrasta. Tapio Huttula korosti avaussanoissaan 'kolmikantaa'. Miten tärkeää on 'rajat ylittävä' yhteistyö yritysten, viranomaisten ja kouluttajien välillä. Vain kaikkien kolmen toimijatahon yhteinen ymmärrys ja tahtotila vie eteenpäin.

Edellisen foorumin sanapilvi Kaakkois-Suomen alueen vahvuuksista yritystoiminnassa.Mitä jäi käteen edellisestä foorumista?

Jani Kiviranta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta veti yhteen edellisessä foorumissa nousseita teemoja, joiden kautta jatketaan keskustelua tässä työpajassa. Millaisia vahvuuksia ja toimintamahdollisuuksia osallistujat näkivät yhteistyölle, entä heikkouksia? Vahvuuksista Jani Kiviranta nosti esiin ainakin kehittäjien verkostoitumisen, oppilaitosten välisen yhteistyön ja uusinajattelun sekä väljyyden. Mahdollisuuksina nähdään oppilaitosten ja yritysten yhteistyön edelleen lisääminen, digitalisaatio ja aika- ja paikkariippumattomuus työskentelyssä, luovat alat rikastajana. Yhteistyötä ei nähdä kilpailuetuna. Suurimpana heikkoutena kyselyssä nousi esiin ennakkoluulot ja asenteet, joiden voittamisessa myös tämä foorumi tekee töitä.

Hankeportfoliosta löytyy paljon tietoa alueen uusista hankkeista ja verkostojen yhteisestä kehittämistyöstä

Sitran rahoittama yrityksille suunnattu hankeportfolio, josta näkee millaisia hankkeita on alueella menossa.Kaakkois-Suomen alueen 40 merkityksellisen verkostohankkeen visuaalinen hankeportfolio tekee näkyväksi alueella tehtävän hanketyön yhtymäkohtia. Analysoitu tieto hankkeista on kerätty yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Analyysin ja visualisoinnin on toteuttanut Sitran toimeksiannosta Gofore.

Hankeportfoliossa alueen hankkeet, niiden päätoteuttajat, osatoteuttajat ja toiminnan kohteet on kirjattu samalle 'kartalle'. Ajatuksia alueen kehittämistyöstä ja hankeportfolion tulkintaa esittivät Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, Lauri Haltsonen, Kulttuurin tilitys ja välitys Oy ja Juha-Pekka Natunen Nippu-hankkeesta sekä Hannu Lehtinen, Kymen Yrittäjät ry:stä. Hankeportfolio on työkalu yhteistyön kehittämiselle. Yritykset toivat esille halukkuutta osallistua hankeideointiin varmistaen hankkeiden tarvelähtöisyyttä ja hyötyä yrityksille.

Pienryhmissä vuorovaikutuksellisesti täydennettiin tilannekuvaa

Miten alueen toimijoiden vahvuudet ja mahdollisuudet tunnistettaisiin hyödyntäen ja heikkoudet ja uhkat päihitettäisiin? Näistä keskusteltiin aktiivisesti pienryhmissä ja tulokset koottiin seuraavan foorumin työkaluiksi.  Yhteenvedot ryhmien ideoista kertoivat Pirita Paananen, LaumaDesign Oy, Anna-Maija Wörlin, LUT-yliopisto ja Asko Jaakkola, Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

​​​​​

Tervetuloa seuraavaan foorumiin, joka pidetään 29.3.2022.

 

Teksti: Sirpa Skippari