Navigeringsmeny

Regional information

Yhä useammalle yritykselle tukea koronatilanteessa (Etelä-Pohjanmaa)

Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikaiset tuet

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikaiset tuet on tarkoitettu helpottamaan covid-19 -epidemiasta johtuvaa markkina- ja tuotantohäiriöiden aiheuttamaa heikentynyttä taloudellista tilannetta. Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita. Maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki on puolestaan tarkoitettu auttamaan maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Tukea voi käyttää yrityksen välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita ei voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet.

Tukipakettiin on myönnetty 40 miljoonan euron lisämääräraha, josta 25 miljoonaa euroa on suunnattu maaseudun yrityksille, maatalouden alkutuotantoon 5 miljoonaa euroa ja 10 miljoonaa euroa kalatalouteen. Uuden maaseudun yritysten ja maatalouden kriisitukien haku käynnistyi 18.5.2020. Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon tuki haetaan alueen ELY-keskuksesta, kalatalouden rahoitus haetaan alueellamme Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Haku tapahtuu sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta.  

Maaseutuyritysten väliaikainen tuki

Tukea voidaan myöntää maatalouden yhteydessä harjoitettavaan maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan ja maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämistä harjoittavalle mikroyritykselle.

Tyypillistä maatilakytkentäistä yritystoimintaa ovat matkailu- ja ravitsemispalvelut, koneurakointi, kone- ym. korjaamot, metalli-, puu- tai muu valmistustoiminta ja joidenkin elintarvikkeiden valmistus, esimerkiksi kotileipomo, jäätelön tai oluen valmistu. Olennaista on, että jalostusyrityksen liikevaihto koostuu maataloustuotteiden myymisestä, joko vähittäis- tai tukkumyyntinä tai myyntinä tuotetta edelleen jalostavalle yritykselle.

- Johanna Olsson tähdentää, että ELY-keskuksen ja Business Finlandin koronatukien ulkopuolelle jääneillä maaseutuyrityksillä on nyt mahdollisuus tuen hakemiseen. Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Maatalouden väliaikainen tuki

Maatalouden väliaikainen tuki on tarkoitettu maatiloille tai vastaaville alkutuotantoyrityksille, joiden markkinat ovat olennaisesti supistuneet tai loppuneet kokonaan covid-19 -epidemian takia ja tuotteille ei ole vaihtoehtoisia markkinakanavia.

Maatalouden väliaikaisen tuen piiriin kuuluvat esimerkiksi mehiläistalous ja hunajantuotanto, perunan, kasvisten tai muiden tilalla tuotettujen käsittely (pakkaus, kauppakunnostus) maatilalla ennen ensimyyntiä, puutarha-, taimitarha- ja muu erikoisviljely, maatila/puutarha myy maataloustuotteita suoraan ravintoloille, suurtalouksiin, torimyyntinä tai muuten poiketen tavanomaisista myyntitavoista (myynti meijereille, teurastamoille, isoille viljanjalostajille).

- Näiden tuottajien yrityksissä ongelmat ovat tulleet nopeasti esiin, sillä markkinat ovat joko oleellisesti supistuneet tai loppuneet kokonaan. Ravintolat ja suurkeittiöt ovat olleet monelle tuottajalle pääasiallinen tuotteiden markkinointikanava. Suoramyyntitilat ovat kärsineet asiakkaiden puutteesta, kun liikkumista on rajoitettu ja vähennetty, Ritva Rintapukka kuvaa koronan vakavia taloudellisia vaikutuksia.

Lisätietoja maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon kriisituista:

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki (ely-keskus.fi)

Maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki (ely-keskus.fi)

 

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 14.5.2020 (mmm.fi)

Etelä-Pohjalaisille yrityksille myönnetty yli 2 miljoona euroa ELY-keskuksen koronatukea

ELY-keskuksen koronarahoitusta myönnetään kehittämisavustuksena koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Etelä-Pohjanmaan alueella toimiville yrityksille on myönnetty 13.5.2020 mennessä jo reilu 2 miljoona euroa koronarahoitusta. Myönteisiä päätöksiä on tehty kaikkiaan 215, joista valtaosa on tilanneanalyysejä. Kehittämistoimenpidehakemuksia on käsittelyssä useita kymmeniä, odottaen lisätietoja hakijayrityksistä. Etelä-Pohjanmaalla korostuu ravitsemis- ja majoitusala, 18 % myönteisistä päätöksistä kohdistuu tällä hetkellä näille aloille. Seuraavaksi eniten on myönnetty vähittäis- ja tukkukaupan aloille, kaikkiaan liki 16 %. Kolmanneksi eniten myönteisiä päätöksiä on tehty taksiliikenteeseen, lähes 10 %.

-Yritykset ovat antaneet palautetta, että tilanneanalyysin rahoittaminen on antanut mahdollisuuden miettiä uusia liiketoiminnan tapoja koronakriisin aikana ja sen jälkeen, kertoo Johanna Olsson.

ELY-keskusten koronarahoituksessa on siirrytty loppurahoitusten maksatusvaiheeseen. Avustusten maksamatta olevan osuuden haku avautui 12.3.2020. Tähän mennessä näitä maksatuspäätöksiä on pystytty tekemään lähes hakemusten saapumisvauhtia. Yrityksiä halutaankin muistuttaa, että avustuksen loppuerän maksatusta on hyvä hakea mahdollisimman pian.

Lisätietoja ELY-keskusten koronarahouituksesta:

Myönteisen ELY-keskuksen rahoituspäätösten saaneet yritykset löytyvät kunnittain valtakunnan listauksena ELY-keskuksen verkkosivuilla (ely-keskus.fi)

ELY-keskusten koronarahoituksessa siirrytty loppurahoitusten maksatusvaiheeseen - saapuneista 25 321 hakemuksesta käsitelty jo lähes 11 000, valtakunnallinen tiedote 14.5.2020 (ely-keskus.fi)

 

Lisätietoja antavat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa:

Johanna Olsson, yrityspalvelupäällikkö, p. 0295 027 540, johanna.olsson(at)ely-keskus.fi)
Ritva Rintapukka, maaseutuyksikön päällikkö, p. 0295 027 619, ritva.rintapukka(at)ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)