Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Work & Life Café: Omställningar i arbetslivet (NTM-centralen i Nyland)

Under vårens första Work & Life Café-evenemang som ordnades av Nylands regionala nätverk i projektet Arbetsliv 2020 var diskussionen livlig redan innan evenemanget inleddes. En föreläsning av expert Marja Viluksela gjorde deltagarna bekanta med dagens ämne: förändringar i arbete och ledarskap. Marja Viluksela arbetar med att utveckla arbetslivet som hela tiden förnyas, och hon har en lång erfarenhet från bl.a. Arbetshälsoinstitutet och flera olika aktörnätverk.

 

Viluksela inledde diskussionen genom att visa en bild på brytande vågor på en overheadprojektor. Hon funderade om bilden kanske beskriver dagsläget: är vi på väg djupare neråt, eller kommer denna tid att ha med sig någonting nytt? Det beror på ur vilken vinkel man ser på läget.

Arbetsplatserna håller på att övergå till en helt annorlunda tankevärld och arbetsstil än vad man är van vid. Vi glider så småningom in i nätverkens tid: ledningen tunnas ut och en del företag har till och med gjort sig av med cheferna helt. Man håller på att göra sig av med det starka ledarskap som hörde ihop med industrialiseringen.

En lättare ledarskapsstruktur kräver nya typer av kompetens av de anställda. Man måste kunna leda sig själv och vara mångsysslare. Det kan vara svårt att bli självstyrande om man är van vid att någon annan bestämmer, ansvarar och beslutar om allting. Redan det att man inte vet vilken nivå av problem man kan lösa själv, och vilka som borde överlämnas till förmannen, kan orsaka svårigheter. Det konstaterades att förmän i Finland ger för många instruktioner, och att det därför är svårt för de anställda att fatta beslut själv. För att de anställda ska kunna fungera inom nätverksmodellen måste processen för beslutsfattande göras enklare och mängden information om beslutsfattandet som delas med de anställda måste ökas, var någons slutsats på basis av svaren.

Någon annan gissade att det inte kommer att vara lätt för någon att ta till sig den här nya ledarskapskulturen. En del av cheferna är inte redo att avstå från sin makt, och alla anställda vill inte ta emot makten. Det blir en tung övergång på företagets alla nivåer. Det konstaterades att finländare är vana vid att följa order. Det är inte heller alltid tydligt vilket skede av övergången en arbetsplats befinner sig i.


Mer samarbete och automatisering

– Vi samarbetar mer än förut, beskrev Viluksela förändringarna i arbetslivet.

Men kommer det i framtiden alls att finnas likadana arbetsplatser som nu? Kommer vi att arbeta hemma, eller i delade utrymmen med andra personer, som kanske inte är våra kolleger? Så gör ju många redan nu. Eller kommer vi att gå in på webben på morgonen för att se hurdant arbete som erbjuds idag?

Robotar blir allt vanligare inom arbetslivet. Redan nu har vi mer att göra med automatik än med andra människor. Ute i världen finns det restauranger där det inte arbetar några människor alls, och man har redan stekt de första provrörsköttbullarna i ett företag som använder djurceller för att odla kött. Hur går det med produktionen när marknaden förändras? Och så måste man ju uppmärksamma att den ökade globaliseringen gör världen allt mindre. Vi har inte ännu anpassat oss till den nya, snabba takten, och vi vet inte hur vi ska agera.

– Det är denna tids problem, betonade Viluksela.

En spännande tid av förändringar pågår i arbetslivet, eller hur?

 

Nästa Work & Life Café ordnas den 3 mars 2016 kl. 15.00–17.00, ämnet är Kompetensstyrning.


Följande evenemang:

  • 7 april 2016 kl. 15.00 ämne: Identifiera dina styrkor – betydelsen av mod och motivation i styrningen av karriären och livet
  • 10 maj 2016 ämne: Nytt jobb, möjligheten att sysselsätta sig själv Plats: evenemanget Yritystä Stadiin
  • 2 juni 2016 kl. 15.00–17.00 ämne: Personalen gör produktiviteten.

Plats: Y-utrymmet, Helsingfors Företagare, hörnet av Annegatan och Urho Kekkonens gata, gatuplan – förutom 10 maj 2016. Ingen förhandsanmälan. Varje Work&Life Café-evenemang har ett tema och en experttalare. Största delen av tiden reserveras ändå för fri diskussion och samvaro.

 

 

Text och bild: Memmi Ojantola

 


Regional information