Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Work & Life Café: Vet du vad ditt företag kan? (NTM-centralen i Nyland)

Avsikten med kompetensledning är att säkerställa den kompetens som behövs för framtiden. Det vore bra om man kunde mäta nivån på företagets kompetens. Så berättade Taina Hanhinen (i mitten på bilden).

 

Ett företags framgång grundar sig direkt på personalens kompetensnivå. Därför borde man vid varje företag ta reda på vad medarbetarna kan och på vilken nivå deras kompetens ligger. Då skulle man veta vad som behöver utvecklas och hurdan yrkesskicklighet som överlag behövs för att företaget ska kunna följa sin strategi och vision. Man borde också fatta ett beslut om vad som är det mest kritiska eller viktiga att kunna ur arbetsgivarens synvinkel. Det vore bra om man på arbetsplatserna kunde föra en dialog om hurdan kompetens arbetsgivaren sätter särskilt värde på.

Kompetensutveckling ses ofta som en kostnad, fastän den borde ses som en investering. Det lönar sig att emellanåt göra en systematisk genomgång av medarbetarnas kompetens och kompetensbehov. Slutresultatet kan vara överraskande. I bästa fall hittas outnyttjad kompetenskapacitet, för vanligen ser man bara på den kompetens som behövs i arbetsuppgiften. Men man kan också göra den upptäckten att den kompetens som är kritisk för företaget är beroende av en enda person. Kompetensrisk = hur går det då om just den personen beslutar sig för att byta arbetsplats?

 

- Man kunde införa ett mentorsystem.

- Kunskap är makt. Hur går det om man delar kunskapen i dessa tider?

- Utvecklingssamtal borde föras oftare än en gång om året, men de borde göras effektivare. När samtalen förs sällan, är det gamla saker som tas upp.

 

Om företaget inte mäter kompetensklyftorna, kan det inte rekrytera rätt kompetens. Ofta nöjer man sig med att anställa personer som har liknande kompetens som de avgående. Men företaget kan ju inte förnya sig, om man inte funderar på vad som behövs just nu, på vilket sätt kunde företaget profilera sig på marknaden.

 

På den andra Work & Life Café-träff som Arbetsliv 2020-projektets regionnätverk i Nyland ordnade under våren diskuterades kompetensledning under ledning av verkställande direktör Taina Hanhinen (C&Q). De kursiverade punkterna är publikens kommentarer.

 

 

Text och bild: Memmi Ojantola


Regional information