Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

 

Vuolteen sillat korjataan Kokemäellä ja liikenne ruuhkautuu ajoittain (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Kokemäellä Kauvatsantiellä (mt 2470) Vuolteen siltojen korjaustyöt viikolla 11. Korjaustyöt kestävät vuoden 2016 syksyyn saakka. Liikenne silloilla joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle koko korjaustyön ajaksi. Ajokaistan leveys on 4 metriä. Lisäksi kevyelle liikenteelle rajataan oma 1 metriä leveä kulkuväylä sillalle. Liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla. Pahoittelemme korjaustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille ja toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaiden kohdalla liikuttaessa.

Vuolteen siltojen korjaustyön yhteydessä uusitaan siltojen kansien pintarakenteet, reunapalkit, kuivatuslaitteet, saumaukset ja kaiteet sekä toisen sillan keskiosan ylälaatat. Lisäksi korjataan mm. siltojen betonipintoja, halkeamat ja eroosiovauriot. Siltojen korjaustyöt aloitetaan viikolla 11 työmaan perustamisella ja kulkuteiden rakentamisella. Pintarakenteiden purkutöiden alkaessa liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle kaistalle koko työn ajaksi. Liikenteenohjaus hoidetaan tällöin liikennevaloilla. Liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle kaistalle silloilla tehtävien töiden vaatiman tilan takia. Liikenteen käytössä on 4 metriä leveä ajokaista ja 1 metriä leveä erotettu kaista kevyelle liikenteelle. Kevyen liikenteen väylä on kapea, joten kevyelle liikenteelle suositellaan mahdollisuuksien mukaan kulkemista Tulkkilan sillan kautta. Kaistarajoitukset tulevat aiheuttamaan liikenteen ruuhkautumista etenkin aamu- ja iltapäivän työmatkaliikenteen aikana, jolloin jonossa voi joutua odottamaan useamman minuutin. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan loppusyksyllä 2016.

Vuolteen sillat on rakennettu v. 1963 ja ne ovat nyt peruskorjausiässä. Liikennemäärä sillalla on noin 3 900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuolteen siltojen korjaukseen myönnettiin rahoitusta liikenneväylien korjausvelkaohjelmassa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Oteran Oy.

LISÄTIETOJA                                

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Ari Salo, p. 0400 510 391 ja Jari Nikki, p. 0400 821 596                                                    

- Oteran Oy: työpäällikkö Timo Äkräs, p. 0400 128 996 ja työmaapäällikkö Riku Vanhanen, p. 040 573 2813


Regional information