Navigeringsmeny

Regional information

Vt 28 jalankulku ja pyöräilyväylä välillä radan ylikulkusilta - Koivuahontie, Nivala (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Nivalan kaupungin kanssa.

Suunnittelun kohteena on jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen valtatien 28 varteen välillä rautatien ylikulkusilta - Koivuahontie.  Tavoitteena on parantaa alueen liikenneturvallisuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita.

Suunnittelutyö on käynnistetty kesäkuussa 2020. Tiesuunnitelmavaiheen aikana syksyllä 2020 pidetään kansalaisille tarkoitettu esittelytilaisuus, josta ilmoitetaan erikseen. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja -ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Tiesuunnitelma valmistuu marraskuun loppuun mennessä, joka jälkeen se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen käsittelyyn. ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lisäksi tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Nivalan kaupungilta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu alkuvuodesta 2021.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 0,5 milj. euroa (alv 0%). Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Nivalan kaupunki, tekninen johtaja Jouni Hautala, puh. 040 344 7301, etunimi.sukunimi@nivala.fi

Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Seppo Parantala, puh. 040 844 1912, etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)