Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Av de starkt tillväxtorienterade SMF-företagen väntar sig 73 % en konjunkturförbättring

Enligt en färsk barometer har de små och medelstora företagens konjunkturförväntningar förbättrats, och den djupaste ekonomiska svackan verkar vara förbi. Särskilt positiva är utsikterna bland de starkt tillväxtorienterade företagen. Av dem väntar sig 73 procent en konjunkturförbättring under det kommande året. Av dem ämnar två tredjedelar utöka sin personal, och 91 procent väntar sig att deras omsättning kommer att öka under det kommande året.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets särskilda rapport om starkt tillväxtorienterade SMF-företag som publicerades den 16 februari 2016 samtidigt som den riksomfattande SMF-företagsbarometern offentliggjordes. I ANM:s rapport beskrivs de starkt tillväxtorienterade SMF-företagens profil, konjunkturutsikter, internationalisering, finansiella situation och digitalisering.

Läs mera:

 

 


Regional information