Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Vattenföringen ökar i Kyro älv och åarna söder om älven (Landskapen i Österbotten)

Det varmare vädret och regnen har gjort att vattenföringen har börjat öka i Kyro älv och åarna söder om älven. Från vinterns minimivattenföring nu börjar snösmältningen synas i vattendragen. Till exempel har vattenföringen i Kyro älv under denna vecka blivit fem gånger större (från nivån 20 m3/s till nivån 100 m3/s), men det genomsnittliga vårflödet i älven ligger kring 300 m3/s. Om medeltemperaturen under de närmaste dagarna ligger över noll och det kommer regn, är det möjligt att Lappfjärds å och Tjöck å når genomsnittliga vårflöden redan inom några dagar. Då är det också möjligt att isarna delvis lossnar och kan orsaka risk för isproppar. Om temperaturerna däremot håller sig under nollstrecket, kommer vårflödet senare även i de sydliga delarna av Österbotten.

Väderleken under de kommande veckorna har en väsentlig roll i hur översvämningsläget ter sig. Om smältningen sker under en längre period, blir vårflödet sannolikt avsevärt mindre än ifjol. Om det däremot kommer mer snö och bildas mer is och smältningen sker först mot slutet av april, ökar översvämningsrisken betydligt, särskilt i Kyro älv.

I huvudsak finns det nu i slutet av mars i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten nästan lika mycket snö och vatten som ifjol. Isarna i åarna är lika tjocka som ifjol, men lagret av kärnis är tunnare och på många platser ligger det vatten på isen, vilket gör isen svagare. Beslut om issågning i Perho å och Kyro älv fattas nästa vecka. Om inte isarna blir väsentligt tjockare, kommer NTM-centralen i Södra Österbotten inte att utföra issågning. Den issåg som används fordrar minst 50 cm kärnis.

Tilläggsuppgifter:

  • Vattenprognoser och varningar (miljo.fi)
     
  • Vattenhushållningsexpert Petter Höglund, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 810 (åarna längs kusten)
  • Gruppchef Kim Klemola, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 829

Regional information