Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Tips för midsommarbrasan (Landskapen i Österbotten)

Den underbara midsommaren med tillhörande fester är snart här. Den som planerar att ha en midsommarbrasa bör ta vissa saker i beaktande innan hen börjar samla till midsommarbrasa.

Tillstånd av markägaren

Trots att allemansrätten är omfattande i Finland, får man inte göra en stor brasa riktigt var som helst. För brasan måste man ha markägarens tillstånd. För att bibehålla grannsämjan är det bra att inte placera brasan för nära grannarna – förutom om man en gemensam brasa, förstås.

Säkerhet

När det är skogsbrandsfara får man inte tända brasan. Räddningsmyndigheten kan även skilt förbjuda brasor. Brasans plats bör väljas så att elden inte kan antända växtligheten eller byggnaderna i närheten. Exempelvis en sandstrand eller en bar berghäll tillräckligt långt från lättantändligt material och byggnader är lämpliga platser.

En flotte på vattnet bör förankras väl på sin plats. Underlaget kan byggas av t.ex. en lastpall eller metalltunnor. Man bör också se till att brasan inte blir för stor så att den hålls upprätt på vattenytan.

Brasmaterial

I en brasa får man bränna bara rent material såsom rent trävirke eller ris. I brasan får man inte förbränna sådant som är miljöfarligt såsom t.ex. tryckimpregnerat eller målat trä, vilket hör hemma på avstjälpningsplatsen. För att tända brasan används t.ex. papper eller näver. Bensin eller andra brännbara vätskor får inte hällas på brasan.

Efterarbete

Allt roligt tar slut någon gång och det är dags att städa. Det är lika viktigt att städa bort brasavfallet som att bygga brasan på rätt sätt. Avfallet tas bort från terrängen såsom även av brasan som byggts på en flotte.

Slutligen det viktigaste

Njut av midsommaren! Kom ihåg att vakta brasan hela tiden ända tills den slocknar. Slockna inte själv!

Mer information om att göra en brasa finns t.ex. på det regionala räddningsverkets webbplats.


Regional information