Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Informationsmötena om jordbruksstödet inleds i Nyland (NTM-centralen i Nyland)

Informationsmötena förverkligas av HAMK:s och Novias kommunikations- och samarbetsprojekt Meidän Uusimaaseutu – Vår Nylandsbygd. I samarbetet deltar NTM-centralens experter, områdets producent- och rådgivningsorganisationer och landsbygdsväsendet i Nylands kommuners samarbetsområden.

 

- EU:s jordbruksstödspolitik är mera komplicerad än tidigare trots att man har försökt förenkla den, tycker ledande expert Jarmo Kitula vid enheten som behandlar landsbygdsärenden vid NTM-centralen i Nyland.

Snart utdelas information till jordbrukarna i Porloms ungdomsföreningshus i Lappträsk, serien av stödinformationsmöten har börjat. Vid dessa avgiftsfria möten klarläggs stödlabyrinter, diskuteras landsbygdens ärenden och besvaras frågor. De närvarande experterna belyser de nyaste villkoren i anknytning till ansökningar och djurhållning samt ändringar i jordbrukarstöden. Sammanlagt 12 möten ordnas på olika håll i Nyland, en del på finska (7) och en del på svenska (5). Innehållen avviker inte just från varandra, men på vissa orter ingår i presentationerna en separat andel för gårdar som idkar boskapsproduktion.  För dem som är intresserade av ekologisk odling lönar det sig att delta antingen i Hyvinge den 7 april eller det svenska informationsmötet i Esbo den 13 april.

Informationsmöten började ordnas 1995, när EU:s jordbruksstödspolitik inleddes. Deltagarna har upplevt att det är nödvändigt att få extra information, responsen har varit positiv: När den nya programperioden inleddes i fjol och det gavs information om det nya stödsystemet, deltog upp till 1 200 personer i de finskspråkiga informationsmötena och 600 i de svenskspråkiga, berättade verksamhetsledare Jaakko Holsti vid MTK Nyland. Mötena samlar också under normala år totalt 700–800 personer, dvs. det finns en tydlig efterfrågan, fortsatte han.

- Det är absolut viktigt för alla parter att säkra att ansökan om stöd lyckas så bra som möjligt.

Växtodlaren Raimo Hyppönen deltar i informationsmötena varje år; man får information! Alltid plockar man med sig någonting, konstaterade han, och det lönar sig att komma med bara för säkerhets skull, det kan ju hända att det blivit ändringar i stödvillkoren.

- Och när NTM-centralens experter finns på plats, får man genast svar.


Det lönar sig att vara omsorgsfull

Odlarna fick exakt information såväl om husdjursgårdarnas stödfrågor, stöden för åkerodling och ändringarna i villkoren som om de olika sädesslagens lönsamhet. Publiken lyssnade intensivt utom när man tog fram något som förbluffade – då fylldes lokalen av ett ivrigt prat.

Experterna betonade både noggrannhet och precision när man utarbetar ansökningar samt anmäler djur så att man vid övervakningen och utbetalningarna undviker onödiga avslag och fördröjningar. Tolkningen av anmälningsfördröjningarna i samband med djurstöden har blivit allt strängare och därför måste man vara verkligen noggrann i anmälningsärendena, betonade inspektör Esme Manns vid NTM-centralen i sitt framförande och gav som bevis för sitt budskap ett äkta kalkylexempel från övervakningen. Han uppmanade att kontakta NTM-centralens experter om det är någon fråga man funderar på. Samma betonade de övriga talarna – om det finns problem, lönar det sig att kontakta antingen NTM-centralen eller landsbygdsnäringsmyndigheterna i kommunernas samarbetsområden.

Jaakko Holsti startade videon som MTK gjort om jordbrukarnas traktormarsch till Helsingfors. Där samlades 800 traktorer, av vilka de nordligaste kördes från norra Österbotten, berättade han, se hur helsingforsarna gillar dem.

- Bara från Nyland fanns det cirka 250 traktorer, en otrolig massa!

Holsti var nöjd med medieuppmärksamheten som traktormarschen åstadkom; över 1 000 artiklar, en ganska fin bedrift, myste han.


Stödinformationsmötena i Nyland 2016

 

 

Text och bilder: Memmi Ojantola
 


 


Regional information