Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Betalningen av förskott på jordbrukarstöd inleds med eko- och kompensationsersättningarna

Landsbygdsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk produktion torsdag 6.10. Förskottsbetalningarna utgör 85 % av ersättningsbeloppet.

I förskott på kompensationsersättning betalas till ungefär 49 600 gårdar. Ersättningens restbelopp betalar Landsbygdsverket i december.

Förskott på ersättning för ekologisk växtproduktion betalas till cirka 4 000 jordbrukare. Ersättningens restbelopp får de sökande i juni 2017.

Restbeloppet av växthusstöd och stöden för renhushållning och biodling betalas i oktober

Betalningen av restbeloppet av stöd för växthusproduktion börjar torsdag 6.10. Stödnivån har höjts med 0,1 euro per kvadratmeter. Förskott på stödet betalades till växthusföretagarna i april. I oktober börjar Landsbygdsverket också betala ut stöd per djur för renhushållning och stöd för biodling.

Jordbrukarna får betalningar på sina konton från och med den första betalningsdagen efterhand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera de stöd som betalats till den egna gården.

Läs mera:


Regional information