Navigeringsmeny

Regional information

Viljelijät voivat hakea peltojen kipsikäsittelyä 21.4.2020 alkaen - tavoitteena kirkkaat vedet ja tuottavat pellot (Varsinais-Suomi)

KIPSI-hanke siirtyy käytännön toteutusvaiheeseen ensi viikon tiistaina 21.4.2020, kun Saaristomeren valuma-alueen viljelijät voivat alkaa hakea ilmaista kipsikäsittelyä soveliaille peltolohkoille osoitteessa kipsinlevitys.fi. Haku on auki 21.6.2020 asti.

Tavoitteena on saada kipsikäsittelyn piiriin yhteensä 50 000 hehtaaria peltomaata Saaristomeren valuma-alueelta vuosina 2020–2022. Kipsiä levitetään 4 tonnia hehtaaria kohden, minkä on todettu riittävän savimaan rakenteen parantamiseen sekä vähentämään kiintoaineksen ja fosforin huuhtoutumisen noin puoleen viiden vuoden ajan. Vaikutus vesien tilaan on merkittävä.

pelto johon punainen traktori levittää kipsiä.
Levitysnäytös Paimiossa. Kuva Mia Laakso.

Lietolainen maanviljelijä Petri Riikonen otti kipsiä pelloilleen vuonna 2014 ja on ollut tyytyväinen tuloksiin: 
Kipsin levityksen seurantatulokset olleet hyviä ja rohkaisevia. Tätä on syytä kokeilla. Ollaan vesiensuojelussa kaikki samassa veneessä. Levityksen jälkeen lätäköissä ja ojissa oli kirkkaampi vesi.

Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee viljelijöiden kipsihakemukset kesällä

Sadonkorjuun jälkeen KIPSI-hankkeen kilpailuttama sopimustoimittaja sopii yhdessä viljelijän kanssa sopivan ajankohdan kipsin toimittamiselle ja levittämiselle. Kipsi toimitetaan peltoon levitettynä niin sanotusti avaimet käteen periaatteella ilman viljelijälle aiheutuvia kuluja. Levityksen jälkeen viljelijän tarvitsee vain muokata peltolohko osana normaaleja syystöitä. Kipsikäsittely on valtiontukea, mutta se ei vaikuta maataloustukiin eikä vähennä maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän rahoitusta.

Kaikki peltolohkot eivät sovellu kipsikäsittelyyn

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemän paikkatietoanalyysin mukaan Saaristomeren valuma-alueella on kipsikäsittelyyn soveltuvia peltolohkoja yli 3 400 maatilalla yhteensä noin 150 000 hehtaaria. Näitä tilallisia on lähestytty kirjeitse huhtikuun puolivälissä.  Analyysissä on rajattu pois lohkot, jotka sijaitsevat pohjavesialueella, hidasviipymäisten järvien valuma-alueilla, hyvin todennäköisesti sulfaattisavimailla tai Natura-alueilla. Analyysin tuloksia voi tarkastella hankkeen verkkosivuilta sivuilta löytyvästä karttapalvelusta (ely.maps.arcgis.com). Myöskään luomutuotantoon soveliasta kipsiä ei ainakaan hankkeen alkuvaiheessa ole saatavilla.

ProAgria Länsi-Suomen ympäristöasiantuntija Terhi Ajosenpää vastaa KIPSI-hankkeen viljelijäneuvonnasta:
– Olen ollut mukana aiemmassa kipsihankkeessa Savijoella, viljelijöiden suhtautuminen tällaiseen maatalouden vesiensuojelutyöhön on ollut hyvin positiivista.

Ruotsinkielistä neuvontaa antaa Suomen Talousseura.

Hanke on osa Ympäristöministeriön käynnistämää Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa

Hanke on aktiivinen vuosina 2019–2025, ja sen tavoitteena on saavuttaa Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä. KIPSI-hanketta vetää Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoa KIPSI-hankkeesta osoitteesta ymparisto.fi/kipsinlevitys

Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Pekka Salminen
Varsinais-Suomen ELY-keskus
pekka.salminen@ely-keskus.fi
050 397 7354

Erityisasiantuntija Tanja Pajunoja
Varsinais-Suomen ELY-keskus
tanja.pajunoja@ely-keskus.fi
050 397 7836

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)