Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Små åtgärder fick busstrafiken att löpa smidigare på Vichtisvägen (Nyland)

Kollektivtrafiken löper nu smidigare än tidigare på landsväg 120, dvs. Vichtisvägen: Den fick en egen fil. I rusningstid behöver bussarna inte längre köa med den övriga fordonstrafiken i samma utsträckning som tidigare. Numera tar de sig snabbare förbi de trafikljus som saktar ner trafiken – särskilt i rusningstid. Även hållplatsernas placering och avståndet mellan dem har synats, eftersom en del av hållplatserna var för små för att flera bussar skulle kunna stanna där samtidigt.

Åtgärderna ingår i en plan som NTM-centralen i Nyland har låtit göra i samarbete med HRT och Helsingfors stad. Planen gäller små och kostnadseffektiva projekt som genomförs med syftet att betydligt minska trafikstockningarna för kollektivtrafiken på Vichtisvägen. Vichtisvägen är en av Helsingforsregionens radiala huvudleder. Den tjänar både trafiken inom huvudstadsregionen och fjärrtrafiken. Vichtisvägen trafikeras av de kollektivtrafikrutter som går mellan terminalerna i regioncentrum i Helsingfors, Esbo och Vanda och terminalerna i Helsingfors centrumområde och också av fjärrtrafikens bussar som anländer till huvudstadsregionen längre ifrån.

Åtgärderna har utförts på uppdrag av NTM-centralen i Nyland.

I trafiksystemplanen för Helsingforsregionen (HLJ 2011) utgör små kostnadseffektiva projekt som gäller metropolområdets trafikinfrastruktur ett spetsprojekt som kallas KUHA. Inom KUHA-projekten förbättras den nuvarande infrastrukturen med små åtgärder som har en snabb, effektiv och bred inverkan.

 

Ytterligare information:
Projektchef Jaakko Kuha, jaakko.kuha(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 299


Regional information