Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Information om invasiva främmande arter för alla, webbportalen öppnad

Invasiva främmande arter kan vara ett hot för både naturen och trädgårdar. Men hur känna igen pestrot eller svartmunnad smörbult? Hur bekämpa jätteloka eller kräftpest som är ytterst skadliga? Till vem ska man rapportera om dem? Nu är det lätt att hitta information om främmande arter - webbportalen, som är avsedd för alla, har öppnats.

Portalen innehåller allmän information om främmande arter och kartor som visar arternas utbredningsområden. Vidare kan man söka hjälp till exempel när det gäller att bekämpa jätteloka som växer på bakgården. En av portalens viktigaste funktioner är rapportfunktionen som man kan använda när man vill rapportera till exempel om vildkaniner eller spanska skogssniglar som orsakar skada i trädgården.Utifrån informationen som man får in via portalen kan man i framtiden följa upp till exempel hur effektiva bekämpningsåtgärderna är samt planera framtida bekämpningsarbete.

Läs mera:


Regional information