Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Anmäl observationer av främmande arter på nätet

Nu är det möjligt att anmäla observationer av främmande arter på en webbtjänst. Det lönar sig att anmäla observationerna, eftersom data används i planering och uppföljning av bekämpningen och ger dessutom information om arternas spridning.

På webbtjänsten kan man anmäla sin observation och också närmare beskriva arten och dess vidd, observationsplatsen och -tiden, markera platsen på kartan och ge ytterligare information om observationen.

Främmande arter kan vara trädgårdsväxter, vilt, vattenlevande organismer och skadegörare som har spritts av människan.  Enligt uppskattningarna finns det över 150 skadegörande främmande arter i Finland.

Läs mera:


Regional information