Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Uppföljning av status i vattendragen i början av år 2013 (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten följer upp vattendragens status i tre landskap (Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten). Uppföljningen omfattar både älvar, åar, sjöar och kustvatten. Status i vattendragen följs upp med hjälp av såväl traditionell uppföljning av vattenkvaliteten som biologisk uppföljning (t.ex. fisk och bottendjur). Utöver ELY-centralens egen uppföljning följs vattendragens status också upp exempelvis i de obligatoriska kontrollerna som avloppsreningsverken och vattenbyggnadsprojekten utför.

ELY-centralen i Södra Österbotten har publicerat en översikt som gäller början av år 2013.


Regional information