Navigeringsmeny

Regional information

Vesilahdentien parantaminen aloitetaan Vesilahdella (Pirkanmaa)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa yhteistyössä Vesilahden kunnan kanssa Vesilahdentien parantamisen. Tiestä parannetaan Suomela–Kilpala välillä nyt noin kilometrin pituinen osuus.   

Liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranevat, kun Vesilahdentietä (Maantie 301) levennetään ja tietä siirretään kauemmas talouskeskuksista. Maantie parannetaan pääosin uuteen paikkaan Suomelan ja Kilpalan välisellä, noin kilometrin pituisella osuudella. Samalla tielle rakennetaan myös valaistus. Parannettavan tien kokonaisleveys on 9,0 metriä ja päällysteleveys 8,5 metriä.

Nyt parannettava osuus on ensimmäinen osa vuonna 2012 valmistunutta tiesuunnitelmaa, jolla Vesilahdentietä parannetaan välillä Keihonen–Kilpala.

Parannustyöt aloitetaan heinäkuun alkupuolella

Rakennustyöt aloitetaan heinäkuun alkupuolella tielinjan raivaustöillä. Työ saadaan pääosin tehtyä nykyisen tielinjan sivussa. Osittain uuden tien linja kuitenkin sijoittuu niin lähelle nykyistä tielinjaa, että työ vaatii myös liikenteen järjestelyjä, kuten tien kaventamista ja nopeusrajoituksen alentamista.

Valmista syksyllä 2020

Tienparannustyöt valmistuvat lokakuussa. Noin 700 000 euroa maksavien töiden pääurakoitsijana toimii Destia Oy. Hankkeen rahoitukseen osallistuu myös Vesilahden kunta 100 000 euron osuudella.

Liite: Kartta

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Heikki Koski, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 03 6251
  • Työmaapäällikkö Ville Köppä, Destia Oy, p. 040 724 4906

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)