Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Rapportering av vattentjänstverkens uppgifter för år 2015 (NTM-centralen i Södra Österbotten)

NTM-centralen begär att vattentjänstverken rapporterar uppgifterna om sin verksamhet år 2015 i det nya informationssystemet VEETI, som togs i bruk i början av år 2016. VELVET och ItellaTYVI-tjänsten tas ur bruk i fråga om vatten- och avloppsförsörjningen. Informationssystemet för vattentjänsterna grundar sig på lagen och det är inte valfritt att antingen använda eller inte använda systemet.

Läs mer:

Vesihuoltolaitostietojärjestelmä (VEETI) - ohjeita tiedontuottajille (på finska, ymparisto.fi)

 


Regional information