Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Verkostonyhteistyöllä vahvempaa koulutusosaamista Varsinais-Suomeen

Tulevaisuus näyttäytyy haastavana myös koulutuksen näkökulmasta: pienenevillä resursseilla on tuotettava monipuolista, laadukasta ja kehittyvää osaamista. Uusi Varsinais-Suomen koulutusstrategia2015+ nostaa tehostuvan verkostomaisen yhteistyön tulevaisuuden voimavaraksi.

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ kokosi yli 150 oppilaitosten, työ- ja elinkeinoelämäjärjestöjen, yrittäjien ja viranomaistahojen asiantuntijaa kymmeneen teemaryhmään, jotka pohtivat nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen tulevaisuutta ja haasteita eri näkökulmista.  Teemaryhmät tuottivat toimenpiteitä, joilla säilytetään alueella monipuolinen, laadukas ja riittävä koulutustarjonta, kehitetään yritysten kilpailukykyä sekä huolehditaan yksilöiden osaamisesta, hyvinvoinnista ja elämänlaadusta.

Varsinais-Suomen talouden selkärangat, ICT ja meriteollisuus, ovat kohdanneet maailmantalouden taantuman vaikutukset ennennäkemättömällä tavalla. Laman seuraukset heijastuvat laajalle, myös kuntien talouteen. Koulutuksenjärjestäjien on tarjottava pienenevillä resursseilla monipuolista, työllistymiseen tähtäävää koulutusta. Samalla on varmistettava, että alueella riittää oikeanlaisia osaajia työ- ja elinkeinoelämän tuleviin tarpeisiin.
 
Koulutusstrategian painopisteet
Koulutusstrategiassa kehittämisen painopisteitä ovat osaamisen vahvistaminen, koulutuksen laadun varmistaminen sekä alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen.  Yhteiset tavoitteet rakentuvat painopisteiden pohjalle. Tavoitteissa korostuvat syventyvä ja laajentuva alueellinen verkostoyhteistyö sekä osaamisen ja verkostojen johtaminen. 

Jotta tavoitteet toteutuisivat, tärkeintä on kehittää alueellista ennakointi- ja hankeverkostoa sekä työelämä- ja yritysyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusta. Samaan aikaan koulutusstrategian kanssa valmistui myös Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategia, joka antaa lisäeväitä tavoitteiden saavuttamiseen.

Varsinaissuomalaisen koulutuksen tulevaisuutta rakennetaan strategian pohjalta toimimalla yhdessä.  Koulutusstrategian käytäntöön vieminen on vastuutettu alueen eri koulutusorganisaatioille, viranomaistahoille, oppilaitosverkostoille ja hankkeille. Strategian toteutumista seuraa maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaosto.


Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ löytyy osoitteista
http://www.doria.fi/handle/10024/90737  (suomi)
http://www.doria.fi/handle/10024/92510 (svenska)

sekä liitteet osoitteesta http://www.koulutustajayhteistyota.com/?page_id=1473


Lisätietoja: 

Harri Haarikko
harri.haarikko(at)ely-keskus.fi
p. 0295 022 559

 

 


Regional information