Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Verkostossa on voimaa! Esittelyssä Satakunnan ELO-verkosto elinikäisen oppimisen edistäjänä

 

Satakunnan ELY-keskus tekee aktiivisesti töitä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa erilaisten verkostojen kautta. Yksi näistä verkostoista on ELY-keskuksen sidosryhmistä muodostuva ELO-verkosto, joka toimii elinikäisen oppimisen edistämiseksi.

Elinikäisellä ohjauksella tarkoitetaan toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat:

 • määritellä valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa eri elämänvaiheissa
 • tehdä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä
 • hallita yksilöllistä suunnitelmaa oppimisessa, työssä ja muussa toiminnassa, jossa valmiuksia ja taitoja opitaan ja käytetään (Euroopan unionin neuvosto 2004).

Ohjauspalveluja tuotetaan eri toimintaympäristöissä: koulutuksessa, työ- ja elinkeinohallinnossa, työpaikoilla, järjestöissä ja yksityisesti. Ohjaus tarkoittaa erilaisia toimia, kuten opinto-ohjausta, ammatinvalinnanohjausta, arviointia, opastusta ja neuvottelua.

Miten ELO-verkosto toimii Satakunnassa?

ELO-toiminnassa ELY-keskukset järjestävät lyhytkestoista täydennyskoulutusta, ajankohtaisinfoja, verkostoitumistapahtumia ja edistävät yhteistyötä ja tiedonkulkua paikallisten tieto-, neuvonta- ja ohjausalan toimijoiden kesken. Alueellista toimintaa tukee myös yhteistyö valtakunnallisen, TEM:n ja OKM:n yhdessä johtaman elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän kanssa.

Tämän vuoden teemana ELO-verkostolla on ollut yrittäjyyskasvatus ja elinikäisen oppimisen laajentaminen aikuisväestöön. Satakunnan ELO-verkoston viimeisin tapahtuma oli marraskuussa järjestetty ohjausalan ammattilaisille suunnattu seminaari, jossa tulevaisuuden tutkija Ilkka Halava kertoi näkemyksiä tulevaisuuden työstä. Lisäksi seminaarissa kuultiin Maija Saaren puheenvuoro Satakunnassa tehdystä Jatkuvan oppimisen selvityksestä.

Satakunnan ELO-verkostoon kuuluvat:

 • Satakunnan ELY-keskus
 • Porin yliopistokeskus
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Satakuntaliitto
 • Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä
 • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Satakunnan TE-toimisto
 • Lounais-Suomen aluehallintovirasto
 • Satakunnan etsivä nuorisotyö
 • Kokemäen kaupunki
 • Porin kaupunki
 • Huittisten kaupunki
 • SASKY

Miksi elinikäistä ohjausta tarvitaan?

Elinikäisellä ohjauksella vaikutetaan työllistymisen kannalta tärkeän osaamisen hankkimiseen sekä koulutus- ja työurien rakentumiseen. Osuvat koulutusvalinnat vähentävät koulutuksen keskeyttämisiä ja yksilöiden kehittyneet urasuunnittelutaidot luovat elämänkulkuun jatkuvuutta, mielekkyyttä ja hallinnan tunnetta. Työhön siirtyminen nopeutuu, työurat pitenevät ja osallisuus yhteiskunnassa paranee. Tuloksena elinikäisen ohjauksen toimista on kestäviä ratkaisuja suhteessa kansalaisten ja työelämän tarpeisiin.

- Elinikäinen ohjaus ja jatkuva oppiminen ovat tärkeitä teemoja, ja ELY-keskusten tehtäviin kuuluu näiden asioiden eteenpäin vieminen alueella. Miellä on täällä Satakunnassa myös valmistumassa selvitys jatkuvasta oppimisesta maakunnassamme. Nämä teemat koskettavat meitä kaikkia ja haluamme osaltamme viedä näitä teemoja eteenpäin, Satakunnan ELO-verkoston puheenjohtaja Anne Jortikka kommentoi.