Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Webbenkät om observationer av storskarv har öppnats (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Allmänheten kan nu anmäla på webben om förekomster av skarv. En förfrågan om förekomster samt skarvens inverkan på fiske och fritidsboende har gjorts upp inom projektet "Storskarv i Österbotten". Projektet leds av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och dess syfte är bland annat att öka kun-skapsbasen kring skarvstammens storlek och dess inverkan.

 


Regional information