Navigeringsmeny

Regional information

Provbelastningen av Veckjärvi bro på riksväg 7 orsakar ändringar i fordonstrafiken österifrån i Borgå 30.5.2020 kl. 10.00–18.00

Provbelastningen av Veckjärvi bro på riksväg 7 orsakar tillfälliga trafikarrangemang för trafiken på Borgå motorväg (rv 7) österifrån. Fordonstrafiken österifrån flyttas via landsvägarna lv 1580 Vanhankyläntie och lv 170 via Borgåvägen och Lovisavägen till omväg på sträckan Gammelby/Pernå planskild anslutning nr. 64 till Rita/Borgå planskild anslutning nr. 63. Fordonstrafiken på landsväg 11863 Gladas-Sannäs styrs väster ut längs en omväg.

 

Brons provbelastning påverkar inte fordonstrafiken österut längs riksväg 7 och landsväg 11863.

 

Vid provbelastningen av bron körs tunga lastbilar med barlast upp på brodäcket. Under provbelastningen kan det inte finnas annan fordonstrafik på bron.

 

Provbelastningen på bron sker lördagen den 30 maj 2020 kl. 10.00–18.00.

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) låter utföra arbetet, provbelastningen utförs av Sweco Rakennetekniikka Oy och trafikarrangemangen sköts av Destia, Etelä-Suomi Oy.

 

Länk till broplatsen:

Rv 7 Veckjärvi bro

 

Bild 1. Omvägen för Veckjärvi bro 30.5.2020 kl. 10.00–18.00. Genom att klicka på bilden öppnas den i större format i ny flik.

 

 

Mer information:

Ansvarig arbetsledare Sami Katajamäki, Destia, Etelä-Suomi Oy, tfn 040 161 6613

Byggherrekonsult Harri Keskinen, Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy, tfn 040 1877 340

Broingenjör Juha Noeskoski, Närings-, trafik- och miljöcentralen, tfn 050 350 9011

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)