Nyheter 2021

Regional information

Nyheter 2020

Vatten.fi ger exakt och aktuell information om vattenläget på svenska

Tjänsten vatten.fi, som nyligen publicerats av Finlands miljöcentral, är den första heltäckande svenskspråkiga tjänsten med information om vattenläget i vårt land. Tjänsten samlar praktiska verktyg, senaste nytt, allmän och fördjupad vatteninformation samt en mångsidig karttjänst med information kring vattenfrågor i en enda webbtjänst.

Vatteninformation för medborgare och experter

Vatten.fi riktar sig till medborgare som är intresserade av vattenfrågor, men betjänar också myndigheter och andra yrkesgrupper som använder vatteninformation. Vatteninformationen presenteras åskådligt med bilder, grafer, kartor, artiklar och meddelanden. I tjänsten publiceras riksomfattande vattenmeddelanden som produceras av Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet samt NTM-centralernas regionala meddelanden.

Tjänsten grundar sig på information som produceras av myndigheterna och vattenforskningen, och den har utvecklats i samarbete med experter inom branschen och användare av tjänsten. Innehållet i tjänsten produceras av SYKE samt av bland annat NTM-centralerna, Meteorologiska institutet, jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för finansieringen av tjänsten. Målet med utvecklingen har varit positiv upplevelse för användarna och utmärkt tillgång till information även på svenska.

Från kortartiklar till fördjupade innehåll och omfattande teman

Avsnittet Vatteninformation i tjänsten vatten.fi innehåller praktisk och intressant information om vattenfenomen och vattenresurser. Kortartiklarna erbjuder grundläggande information som är lätt att hitta. Från kortartiklarna kommer läsaren direkt till fördjupade artiklar som ger mer bakgrundsfakta och detaljerad information.
Information om en del av ämnena presenteras i form av mer omfattande temasidor, som analyserar ämnet ur flera perspektiv. Artiklarna med vatteninformation är skrivna på allmänspråk och eventuella specialtermer förklaras för läsaren i Vattenordlistan.
Verktyg från kalkylator för vattenfotavtrycket till analystolk för brunnsvatten

Den nyaste och för närvarande mest använda tjänsten på webbplatsen är vår kalkylator för vattenfotavtrycket. Med hjälp av kalkylatorn kan var och en uppskatta sin egen vattenförbrukning och jämföra den med andra finländares vattenanvändning samt identifiera faktorer som påverkar vattenfotavtrycket.

I tjänsten vatten.fi finns det också verktyg för den som vill analysera faktorer med anknytning till vattenanvändningen. Via tjänsten Nyckeltal för vattentjänsterna är det möjligt att bekanta sig med det egna vattentjänstverkets nyckeltal, bland annat priset och kvaliteten på det producerade vattnet. Analystolken för brunnsvatten hjälper i sin tur den som vill bedöma vattenkvaliteten i sin brunn.

Respons och utvecklingsförslag för tjänsten kan lämnas via responsfunktionen på sidan vatten.fi. Motsvarande finskspråkiga tjänst finns på adressen vesi.fi.

Mer information:
Seija Rantonen, projektchef
Finlands miljöcentral SYKE
seija.rantonen@syke.fi