Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Besvara enkäten om kartläggning av kompetensbehoven!En kvinna som ler vid datorn

NTM-Centralen i Österbotten genomför under hösten 2021 en utredning med vilken man kartlägger arbetskraftsbehoven och behoven av att utveckla arbetskraftens kompetens vid företagen inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten). Med hjälp av utredningen får man information om företagens behov av kompetent arbetskraft på kort sikt. Som viktiga teman är också internationella rekryteringar och mångfalden i arbetsgemenskaper. Ni får begäran om att svara på enkäten eftersom er åsikt angående temat är viktig för oss.     

Det tar ca 15 minuter att svara på enkäten. Vi önskar att ni svarar på frågorna ur det egna företagets perspektiv. Enkäten har inga obligatoriska frågor, men vi önskar att var och en fyller i bakgrundsuppgifterna för att göra det lättare att analysera resultaten. Besvarandet sker anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Varje svar är viktigt och hjälper oss att bilda en helhetsbild av regionen.

Länk till enkäten »