Navigeringsmeny

Regional information

Renoveringen av bron i Vassor inleds (landskapen i Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten utför tillsammans med MPV-Infrarakenne Oy en ytrenovering av bron i Vassor. Objektet ligger på riksväg 8 på avsnittet Korsholm-Maxmo och bron är ett av objekten i NTM-centralens i Södra Österbottens brounderhållsentreprenad år 2020.

Entreprenaden omfattar förnyelse av brolockets ytkonstruktioner samt brons kantbalkar och räcken.

Under renoveringen är den ena körfilen på bron stängd och trafiken sköts med hjälp av trafikljus. Arbetet inleds 18.5.2020 och räcker ungefär tre månader. Vi beklagar olägenheterna för trafiken.

Mer information:

  • Johannes Herrala, MPV-Infrarakenne Oy, tfn 040 612 5679
  • Jukka Ylimäki, NTM-centralen, tfn 0400 265 719

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)