Navigeringsmeny

Regional information

Varsinais-Suomen ELY-keskus rakentaa uutta tievalaistusta ysitielle ja Kustavintielle (Varsinais-Suomi)

Perusväylänpidon tasokorotuksesta osa rahoituksesta suunnattiin investointeihin ja tällä rahoituksella täydennetään tievalaistusta Turun sisääntuloväylillä. Uutta valaistusta rakennetaan valtatielle 9 välille Moisio – maantie 204 ja Kustavintielle (mt 192) välille Somersoja – Mietoinen. Hankkeet ovat kauan toivottuja ja ne täydentävät Turun seudun valaistusverkkoa. Tievalaistuksella parannetaan myös liikenneturvallisuutta. Valaistusten rakentamistyöt käynnistyvät touko-kesäkuussa ja valmistuvat loppusyksystä. Rakentamistöistä aiheutuu haittaa liikenteelle.

Kustavintien (mt 192) tievalaistuksen rakentaminen 

Kustavintien (mt 192) valaistuksen rakentaminen käynnistyy 25.5.2020 ja hanke valmistuu marraskuun 2020 loppuun mennessä. Rakennustyöt haittaavat liikennettä työmaan kohdalla, vaikka kaistoja ei rakennustöiden vuoksi joudutakaan sulkemaan. Töiden ajaksi tien nopeusrajoitus lasketaan työmaan kohdalla 50 km/h. Tienkäyttäjien on syytä varautua liikenteen hidastumiseen työmaan kohdalla. Tien liikennemäärä on suuri työmaan kohdalla, vaihdellen n. 6 700 – 9 100 ajoneuvon välillä vuorokaudessa.

Liikenteenohjausjärjestelyissä on erityisesti huomioitu kevyen liikenteen turvallinen ja sujuva kulku, sillä Kustavintiellä on kesäaikaan liikkeellä paljon pyöräilijöitä. Liikennejärjestelyillä pyritään minimoimaan rakennustöiden haitat kevyelle liikenteelle.

Tievalaistus toteutetaan puupylväillä, ilmajohdolla ja LED-valaisimilla. Valaistusta rakennetaan yhteensä n. 14 km matkalle. Valaisinpylväät asennetaan n. 2 metrin päähän päällysteen reunasta tien luiskaan.

Hankkeen yhteydessä Kustavintiellä uusitaan myös nykyiset suurpainenatrium-valaisimet LED-valaisimiksi välillä vt 8 – Mietoinen.

Valtatien 9 tievalaistuksen rakentaminen

Ysitien valaistuksen rakentaminen alkaa kesäkuussa ja hanke valmistuu marraskuun loppuun 2020 mennessä. Rakennustyöt haittaavat liikennettä työmaan kohdalla ja tienkäyttäjien on syytä varautua liikenteen hidastumiseen. Töiden ajaksi liikenne ohjataan yhdelle kaistalle ja ysitien nopeusrajoitusta lasketaan 50 km/h työmaan kohdalla. Tien liikennemäärä työmaan kohdalla on suuri, vaihdellen n. 15 000 – 22 000 ajoneuvon välillä vuorokaudessa. Liikennehaittojen minimoimiseksi rakennustyöt suoritetaan pääsääntöisesti yötyönä arkisin klo 18.00 – 07.00.

Tievalaistus toteutetaan moottoritien välikaistalle metallipylväillä, maakaapelilla ja LED-valaisimilla. Tievalaistusta rakennetaan yhteensä 10,4 km välille lentokentän eritasoliittymä – Liedon eritasoliittymä sekä moottoritien rampeille.

Kohteet kartalla

Lisätietoja:

-Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö, Kyösti Reinikka, p. 050 3511 527

-Normivalaistus Oy, Marko Rantamölö 0400 396 775 tai marko.rantamolo@normi.fi

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)